California State Controller's seal
Betty T. Yee
California State Controller

HINDI NAANGKING ARI-ARIAN
PAGHAHANAP NG KATAYUAN SA PAG-ANGKIN

Ang Tanggapan ng State Controller ay nag-aalok na ngayon ng isang sistema kung saan maaari mong suriin ang katayuan ng isang paghahabol sa hindi naangking ari-arian na iyong nang naisumite.

Ipapadala ang iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng secure connection (SSL).

Mga Tagubilin:

Para matingnan ang estado ng iyong pag-angkin na iyong isinumite, ipasok ang iyong siyam na numero ng iyong Social Security number o ang iyong siyam na numerong EIN o FEIN sa ibaba at i-click ang button na “Search”. Huwag magpasok ng mga dash.

Ang database ng Katayuan sa Unclaimed Property Claim ay patuloy na ina-update. Kung ang iyong impormasyon sa pag-angkin ay hindi agad lumitaw sa aming system, hindi pa namin ito napo-proseso. Mangyaring magbigay ng tinatayang 30 araw mula sa petsa ng pag-mail mo ng iyong claim package bago suriin ang katayuan ng iyong pag-angkin.

Para sa mga Tagapagsiyasat: Maaaring gugugol ng ilang minuto para mai-load ang lahat ng iyong mga ari-arian. Sa oras na ganap na itong nai-load, i-click ang menu item na “i-edit”, “hanapin ang pahinang ito” ( o “find on this page”) at ipasok ang numerong pagkakakilanlan ng ari-arian (o property identification number - PID).


PAGHAHANAP NG NUMERO SA SOCIAL SECURITY
spacer

Kung kayo ay teknikal na problema sa paggamit ng site na ito, malamang na may problema sa inyong browser sa internet. Para sa mas marami pang impormasyon i-klik dito


Kung kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon, mangyaring tawagan ang aming Call Center sa pagitan ng 8 n.u. at 5 n.h. ng Pacific Standard Time. Lunes hanggang Biyernes, maliban ang mga piesta opisyal ng estado sa (800) 992-4647 (Buong bansa) o (916) 323-2827 (Labas ng Estados Unidos), o maaari ninyo silang kontakin sa pamamagitan ng email.