California State Controller's seal
Betty T. Yee
California State Controller

PAGHAHANAP NG HINDI INANGKIN NA ARI-ARIAN

Hinihingan ng Unclaimed Property Law ang mga korporasyon, negosyo, asosyasyon, institusyong pampinansya, at mga kumpanyang pangseguro (tinukoy bilang “Mga May-ari”) upang taunang mag-ulat at maghatid ng ari-arian sa Tanggapan ng State Controller pagkatapos na walang aktibidad sa account o pakikipag-ugnay sa may-ari para sa panahong tinukoy sa batas -(3) tatlong taon o higit pa sa pangkalahatan.

Ang pahina ng paghahanap na ito ay magbibigay-daan sa iyong matunton ang Hindi Naangking Ari-arian na ipinadala sa Estado para sa pag-iingat, gayundin ang ari-arian na ipapadala palang sa Estado ng isang negosyo ayon sa hinihingi ng batas.

Kung sa tingin mo ay mayroon kang iba pang mga account na hindi lumilitaw sa iyong paghahanap, mangyaring bumalik sa site na ito sa petsa sa ibang pagkakataon dahil may mga pangalan na patuloy na idinadagdag sa database ng Hindi Naangking Ari-arian. Maaari mo ring subukang maghanap muli gamit ang ibang pamantayan.

Upang masimulan ang iyong paghahanap

  • Mangyaring pumili mula sa isa sa mga pindutan sa ibaba
  • Ipasok ang iyong Apelyido, Pangalan ng Negosyo, o ID ng Ari-arian sa field ng paghahanap
  • Sa sandaling i-click mo ang pindutang "maghanap,” Hahanapin ng aming database ang ari-ariang nauugnay sa impormasyong ibinigay. Kung ang isang pagtutugma o maramihang pagtutugma ay umiiral, ipapakita ng system ang anumang mga pagtutugma. Kung ang iyong mga resulta ng paghahanap ay mas marami kaysa sa 500 pagtutugma, ang unang 500 pagtutugma lamang ang maipapakita.

Maaari mong paigtingin ang iyong paghahanap sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iyong unang pangalan, middle initial, o lungsod ng tirahan (ang mga field na ito ay opsyonal). Ang mga account na may higit pa sa isang pangalan ay maaari hanapin sa pamamagitan ng alin mang pangalan.

Paghahanap ng Indibidwal na May-ari
Paghahanap ng Negosyo/Pamahalaan
Paghahanap ng ID ng Ari-arian
Paghahanap ng Indibidwal na May-ari
 
spacer

Ang mga field na namarkahan ng * ay kinakailangan.

Kung kayo ay teknikal na problema sa paggamit ng site na ito, malamang na may problema sa inyong browser sa internet. Para sa mas marami pang impormasyon i-klik dito


Kung kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon, mangyaring tawagan ang aming Call Center sa pagitan ng 8 n.u. at 5 n.h. ng Pacific Standard Time. Lunes hanggang Biyernes, maliban ang mga piesta opisyal ng estado sa (800) 992-4647 (Buong bansa) o (916) 323-2827 (Labas ng Estados Unidos), o maaari ninyo silang kontakin sa pamamagitan ng email.